Türk Sağlık-Sen Kararlı

Resmi Gazetede yapılan düzenleme ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirmeleri ve Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklikler yapılmış idi.

Bunun üzerine, Türk Sağlık-Sen tarafından söz konusu düzenlemede yer alan ve çalışanların mağduriyetine sebep verecek hükümlerin iptali için Danıştay’da dava açtı.

Sadece disiplin soruşturmasının açılmış olmasının yeterli sebep olarak değerlendirilip idareye personelin yerini değiştirmede sınırsız ve muğlâk bir takdir yetkisi verilmesine yönelik düzenlemenin de,

Haklarında soruşturma yapılması nedeniyle yer değişikliği yapılan memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanında tamamlattırılması düzenlemesinin,

Memurların sağlık mazereti ile ilgili raporları sadece eğitim araştırma hastanesi ve üniversite hastanesinden alınması,

Eşi özelde çalışanların eş durumu tayini isteyebilmeleri için eşin talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemesi düzenlemelerinin, iptali istendi.

Açılan davada ayrıca sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretleri ile zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atamasının yapılabilmesini düzenleyen hükümde “ öğrenim ” mazeretine yer verilmemesi yönündeki eksik düzenlemenin de iptali istendi.

- NetGaste, Sağlık bölümünde yayınlandı
https://www.netgaste.com/haber/2539738/turk-saglik-sen-kararli