2014 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Maliye Bakanı Şimşek: (3) "Son yıllarda du¨s¸u¨k faiz ve krediye eris¸imin kolaylas¸masıyla birlikte hanehalkı borc¸luluk oranlarında hızlı bir artıs¸ yas¸anmıs¸tır" "Ancak Tu¨rkiye'de hane...

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son yıllarda dusuk faiz ve krediye erisimin kolaylasmasıyla birlikte hanehalkı borcluluk oranlarında hızlı bir artıs yasandığını belirterek, "Ancak Turkiye'de hanehalkı borcunun GSYH'ye oranı yuzde 21 ile Avro Bolgesi ortalaması olan yuzde 65'in ucte biri duzeyinde dahi degˆildir" dedi.Şimşek, Tbmm Plan ve Bütçe Komisyonu'nda2014 yılı bütçesine ilişkinyaptığı sunumda bankacılık sektörünün aktif kalitesi, özkaynak yeterliliği, fonlamayapısı ve karlılığı bakımından güçlü ve sağlıklı yapısını koruduğunu söyledi.Son dönemde küresel gelişmelerden kaynaklı yaşanan olumsuzluklarınbankacılık sektörünün güçlü yapısında bozulmalara neden olmadığını dile getiren Şimşek, "Sermaye yeterlilik oranı yasal sınır olan yüzde 8'in neredeyse 2 katı, yani yüzde 16 civarındadır. Takipteki kredilerin toplam krediler içindeki payıise yüzde 2,8 ile oldukça düşük bir oranda seyretmektedir" diye konuştu."Hanehalkı borcu düşük"Son yıllarda düşük faiz ve krediye erişimin kolaylaşması ile birliktehanehalkı borçluluk oranlarında hızlı bir artış yaşandığını kaydeden Şimşek, buna karşınTürkiye'de hanehalkı borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranının yüzde 21 ile Avro Bölgesiortalaması olan yüzde 65'in 3'te 1'i düzeyinde dahi olmadığını ifade etti. Şimşek, bunarağmen hanehalkının borç artış hızını makul düzeylere çekmek içinihtiyati tedbirler uyguladıklarını bilrdirdi."Özel sektör borcunun yüzde 60'ı orta ve uzun vadeli"Özel sektörün dış borcunun son yıllarda ciddi bir artış göstediğineve2013 yılının ikinci çeyreği itibarıyla 252,4 milyar dolara ulaştığına işaret eden Şimşek, buborcun neredeyse yüzde 60'ının orta ve uzun vadeye yayıldığını kaydetti.Bakan Şimşek, reel sektörün toplam borcununGSYH'ye oranının dayüzde 42,5 ile yüzde 47olan Avrupa ortalamasının altında olduğunu ifade etti."Cari açıkyönetilebilir seviyelere geriledi"Şimşek, 2010-2011 döneminde iç talepteki aşırı genişleme, zayıf dış talep veartan petrol fiyatları sebebiyle cari açığınoldukça yüksek seviyelereçıktığını belirterek, geçen yıl uyguladıkları tedbirlerlecari açığınyönetilebilir seviyelere gerilediğine dikkati çekti."Küresel ekonomideki riskleri göz önünde bulundurduğumuzdamakro-finansal istikrarı korumak için cari açığı kontrol edilebilirseviyelerde tutmamız gerekmektedir" diyen Şimşek,"Bu çerçevede, geçen yılkiyeniden dengelenme politikamızın ne kadar yerinde ve doğru birpolitika olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır.Bu yıl küresel ekonomideki zayıf büyüme nedeniyle ihracattayaşanan durgunluk ve iç talepteki canlanmaya rağmen cari açıkta kaydadeğer bir bozulma yaşanmamıştır" ifadelerini kullandı.Geçen yılyüzde 6,1 olarak gerçekleşen cari açığın GSYH'yeoranının bu yıl yüzde 7,1'e yükseleceğini tahmin ettiklerini vurgulayan Şimşek, buna karşınnetaltın ticareti hariç bu oranın yüzde 6,1 seviyesinde kalacağınıdile getirdi.-AB'deki krizin ihracata etkisiOrtadoğu'daki siyasi çalkantılar, göreceli olarak yüksek seyredenpetrol fiyatları ile Türkiye'ninen büyük ticaret ortağıolan AB'deki zayıf iç talebindış ticaret dengelerine olumsuz yansıdığına dikkati çeken Şimşek,"AB'deki borç krizinden kaynaklanan talep düşüşünün ihracatüzerinde yarattığı olumsuz etki ürün ve pazar çeşitlendirmesi çalışmaları sayesinde önemli ölçüde giderilmiştir" diye konuştu.Ayrıca uygulamakta oldukları rezerv biriktirme politikalarıyla2002 yılında 28,1 milyar dolar olan toplam rezervlerin 4 Ekim 2013 tarihiitibarıyla 129,3 milyar dolara yükseldiğini belirten Şimşek, cari açığın yaklaşık yüzde 20,4'ünün küresel doğrudan yatırım ile nethata ve noksan gibi borç yaratmayan kaynaklarla finanse edildiğini söyledi.Son yıllarda portföy yatırımlarının finansman içindeki payının yüzde52,2'ye yükseldiğini de vurgulayanŞimşek, "Bu nedenle Türkiye'nin daha kalıcı ve uzun vadelikaynak çekmesi için ülkemizde yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkinçalışmalarımızı hızlandırıyoruz" dedi.- Ankara

22 Ekim 2013 - EkonomiYorum yazarak NetGaste Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan NetGaste hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz


Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (532) 366 43 74
Reklam bilgi