SEDAŞ'a hizmetlerine tam puan

SEDAŞ, vizyonu doğrultusunda, elektrik dağıtım sektöründe tedarikçi memnuniyeti konusunda da en başarılı elektrik dağıtım şirketinden biri olmayı hedefliyor.

SEDAŞ çeviklik anlayışı ve tedarikçisine verdiği önem doğrultusunda, "Tedarikçi Memnuniyet Anketi" uygulamasını yılda iki kez, performans değerlendirmesi için içinde bulunulan yılın en geç haziran ayının sonuna ve ikinci dönemde de içinde bulunulan yılın en geç aralık ayının sonuna kadar oluşturuyor.

Önce etik ilkeler

Yöneticileri, tedarikçileriyle ilişkilerinde kalıcı güvene dayanan ilişkilerin geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtirken, “Tedarikçilerimiz ile daha duyarlı, değer veren ve destekleyen bir iklim yaratarak, çalışma ortamındaki memnuniyet ve verimliliği artırmayı, tedarikçilerimizi, şebeke bakım ve onarım, yatırım, tasarım, yapım ve Ar-Ge süreçlerimiz için girdi sağlamaya dahil etmek, tedarikçilere karşı SEDAŞ’ın temel değerlerine uygun tutum, üslup ve davranışlar geliştirilmesini sağlamak ve tedarikçi güven düzeyini yükseltmeyi hedefliyoruz” dediler. SEDAŞ güven endeksini yükseltirken beğeni oranının da arttığı açıklandı. Tedarikçiler arasında “Eşitlik, şeffaflık, temel etik ilkeler konularında tutumumuzu beğeniyor musunuz?” sorusuna verilen olumlu yanıtlarla , 2017 yılında tedarikçilerinden güven endeksinde yıldızlı pekiyi almayı başardı.

Manşetler