Gerek ülke, gerek dünya için; üretim

Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, son zamanlarda düşen et fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, son zamanlarda düşen et fiyatlarını üreticiler açısından değerlendirdi. Üreticilerin her şeye rağmen üretime daha çok sarılmalarının hem kendi hayvansal işletmelerinin hem de ülkemizin menfaatine olacağını dile getiren Yıldız, “Şu an bölgede ve de ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara da daha geniş bir perspektiften bakacak olursak ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıkacaktır.” Dedi.

Önemli olan kaba yem

Üretim girdilerinin %70’i yem kaynaklı olduğunu belirten Yıldız; “Burada önemli olan  kaba yemdir.   Kaba yem merada bedavadır. Mera olmayan yerlerde ise ne kadar ucuz kaba yem üretirlerse, işletme karlılığı o oranda artacaktır. Anadolu çok geniş bir yelpazede olduğu için, kaba yem üretmek ve de stoklamak hiç de zor değildir. Bu Anadolu için bir avantajdır. Halkımızın üretim fazlasına ulaşması ve de ihracat imkanlarını yakalamasının çok da uzak olduğuna inanmıyorum. “ ifadesini kullandı.

Teknik bilgi yeterli

Anadolu gerek büyük baş gerekse küçükbaş hayvanları üretmek için biçilmiş kaftan olduğunun altını çizen Başkan Yıldız; “ Ülkemizde teknik bilgi için yeterinden fazla veteriner hekim, tekniker, sağlık teknisyeni mevcuttur. Anadolu’da da yeterli arazi mevcuttur. Bunu bilmek ya da görmek için kahin olmaya gerek yoktur. Bu ülkede insanlar ağırlıklı olarak Müslüman olduğu için her yıl kurban kesmek zorundadır. Dolayısıyla ülkemizde milyonlarla ifade edilen sayıda kurban zamanı canlı hayvan ihtiyacı var. Pratikte bu kadar çok hayvanı ithal etmeniz son derece güçtür. İthalat durumunda ise salgın hastalıklar, hayvanların üretim aşamasında ne gibi kimyasal ya da hormon’larla beslendiğini tespit etmek çokta kolay değildir. Üretilen her büyükbaş ve küçükbaşın ülkemize ya da dünyaya pazarlamada bir sorun yaşamaz. Fiyatlarda zaman zaman talebe göre, üretim potansiyeline göre düşecek ya da yükselecektir.  Halkımızın hedefi gerek ülke gerek dünya için üretmek olmalıdır. Üretmek ve de kazanmak için Anadolu topraklarının bize sunduğu üstün nimetlerden maksimum faydalanalım. “ dedi.