• BIST 93.953
  • Altın 208,980
  • Dolar 5,3121
  • Euro 6,0692
  • Sakarya 21 °C
  • Kocaeli 17 °C

"İŞİD'e Ailesiyle Katılanlar Var"

"İŞİD'e Ailesiyle Katılanlar Var"
Doç.Dr. Tuncay Kardaş, IŞİD’inyabancısavaşçıtoplamakiçinsosyalmedyayıetkilibirşekildekullandığınısöyledi.

IŞİD terörörgütüpeşpeşeyaptığıkanlıkatliamlarladünyagündemininüstsıralarındayeralmayadevamediyor.IŞİD içindekiyabancısavaşçılardikkatçekicibirşekildedünyanıngündeminde.En son BirleşmişMilletler, 80’den fazlaülkeden 15 biniaşkınyabancısavaşçınınIrakveSuriye’yegittiğinibildirdi.IŞİD’ekatılanyabancısavaşçılarlailgiliaraştırmalaryapanSakaryaÜniversitesi (SAÜ) İktisadiveİdariBilimlerFakültesiUluslararasıİlişkilerBölümüÖğretimÜyesiDoç. Dr. TuncayKardaş, yabancısavaşçılarsorunudeğerlendirdi.

YabancısavaşçılarsorununçokkarmaşıkbirsorunolduğunuvekolaykolaytanımlanamayacağınıbelirtenDoç. Dr. Kardaş, “Herhangibirprofilbütünlüğüyokaslında, çeşitçok. Tanımlamakişinegirmek de kolaydeğil. Geneldeideolojikvediniterimlerletanımlamalaryapılıyorancak ben açıkçasıbununbiziçokileriyegötürecekbirçabaolduğunudüşünmüyorum.Gerçektençokkarmaşıkbirmeselevekolaytanımlardankaçmakgerekir.Şöylebirtanımgetirebiliriz: örgütselveyaformelherhangibirağdakonumlanmayanveherhangibirmaddigetiribeklentisiiçindeolmadankendiülkesidışındasavaşan, özellikle 20’li yaşlarda, kadın, erkekvehattaailedenoluşankişilereyabancısavaşçıdiyoruz” diyekonuştu.

Ailesi ilekatılanlar var

AilesiilebirlikteIŞİD’ekatılmışkimselerinolduğunusöyleyenKardaş, “Fransa’daIŞİD’ekatılmışkişilerinsayısıbinibuluyor.Bunlarınyüzde 15’i ailesiylebirliktekatılmış, çoluğuçocuğuylabirliktegitmişbulunuyor.İlginçbirşekildebubizeonlarınorayadönmemeküzeregitmişolduğuizlenimiveriyor.Ülkesindekidışlanmışlığınveyakendiniorayaaithissetmemeningetirdiğiyaranınaslındaçokderinolduğunugösteriyor” diyekonuştu.

BeklenmedikKişilerYabancıSavaşçıOlabiliyor

YabancısavaşçılarınbeklenmedikprofilleresahipolduğunubelirtenKardaş, “Her ülkeninkendinüfusuiçindebeklemediğimiztiplerveprofilleryabancısavaşçıolarakortayaçıkıyor.Yaniiştesadeceİngiltere de yaşayanBangladeşve Pakistan kökenlibirinsandanbahsetmiyoruz.Mesela, Peter KassigisimliAmerikalınınkatlinderolalmışFransızMaximeHouchardvePortekizasıllı, Paris’teyaşayanMikhael Dos Santos isimliikitaneyabancısavaşçı. Şimdibunlarlailgilibirazaraştırmayaptığımızzamanbunlarınöyletoplumunkıyısındaköşesindekalmış, dışlanmışinsanlarolmadığını, mesleksahibi, eğitimliinsanlarolduğunugörüyoruz” şeklindekonuştu.

Oran ÇokYüksekDeğil

IŞİD’insadeceyabancısavaşçılarlaayaktakalanbirörgütolmadığınıvemilitanlarıiçindeyabancısavaşçılarınoranının da çokyüksekolmadığınıancakbunakarşın en ölümcülsaldırılarınbunlartarafındangerçekleştirildiğiniifadeedenKardaş “MeselaIrak’tayabancısavaşçıların IŞİD içindekioranıyüzde 10 kadar. Ancak en ölümcülsaldırılarınyüzde 90’ını gerçekleştirenler de yinebunlar” diyekonuştu.

MotivasyonSebepleriÇokÇeşitli

Yabancısavaşçıları motive edensebeplerinçokçeşitliolduğunubelirtenKardaş “Tekilbirkategoriyeindiremeyeceğimizkadarçokmotivasyon var. BunlardanikitanesimeselaEsedrejiminekarşımağdurvemazlumdurumadüşmüşMüslümanlarayardımetmek, yaniezilenMüslümanlarınyanındayeralmak. Bunuyaparken de kendivatandaşıolduklarıülkedenbuyardımıgörmedikleriiçnisankigöreveçağrılmışbirkişigibibugöreviüstlenmeyeçalışankişilergörüyoruz. Bununyanısırakimlikarayışı, heyecanarayışıiçindeolankişilerin de varolduğunugörüyoruz.Özelliklegrup-içivegrup-dışıstatüarayışıiçindeolanlarınvarlığınıgörüyoruz.Dolayısıylasadeceezilmişinsanlarayardımamaçlıinsanlarlakarşıkarşıyadeğiliz.Çokçetrefillibirkişilikyapısıvemotivasyonsilsilesiylekarşıkarşıyayız” diyekonuştu.

Yabancısavaşçıfenomenininyenibirşeyolmadığını, en azyüzyıllıkbirmazisiolduğunubelirtenKardaş, “Herkesinbildiğiİngilizşair Lord Byron, Yunanistanbağımsızlıksavaşındaölmüştür. AynışekildeİspanyolİçSavaşında da yabancısavaşçılarınçokluğunugörmekmümkün.Amabugününfarkıbiraz da dijitalmedyaplatformlarınınmesajıhiçdüşünmediğimizkişilereulaşmakolaylığınısunması” şeklindekonuştu.

Dönerlerse Ne Olur?

IŞİD’ekatılanyabancılarınülkelerinedönmeleridurumundanelerlekarşılaşılabileceğisorusununBatıdatartışıldığınıdilegetirenKardaş, “Doğrusubukişilerdönerlerse, döndüktensonraacabakendivatandaşıolduklarıülkelelerineihanetedipbirçokeylemlerdebulunabilirler mi sorusununcevabıhenüzyok.Bunlardönünceneolursorusuherkesinsorduğubirsoru.Amaelimizdebukonudaçıkarımdabulunacakkadarhenüzveriyok. Amageçmişörneklerbizebunlarınyerlerindeçokrahatdurmayacaklarını da gösteriyor…Bunlarınbirkısmınındönmeyeniyetiyokzaten.Dönensavaşçılarınyenidentoplumakazandırılması, sorununbirdiğerboyutunuoluşturuyor.Fransa’da en son gidipgelmişbirisineyediyılhapiscezasıverildi.Öteyandanmeselaİskandinavülkelerifarklıbiryoldeniyor.Rehabilitasyonyöntemiileyenidentoplumakazandırmayönteminideniyorlarvebunun da uzunbirsüreçgerektirdiğininfarkındalar.Dolayısıylakollukkuvvetleriyle, aşırıgüvenlikçiasayişyöntemleriylekalıcıbirçözümolmadığınınfarkındaolanülkeler de var. Bu konudakafalarkarışık” diyekonuştu.

DijitalMedyaAraçlarınıKullanıyorlar

IŞİD’inIrakveSuriye’dekendisafındasavaşanyerelkuvvetlerinharicindeyabancıülkelerdenmilitantoplamakiçindijitalmedyaaraçlarınıçokprofesyonelbirşekildekullandığınıkaydedenDoç. Dr. Kardaş “SAÜ OrtadoğuEnstitüsüAraştımaGörevlisiÖmerBehramÖzdemirileyapmışolduğumuzdetaylıaraştırmada da değindiğimizbirhususvar: IŞİD’in yurt dışındayaşayaninsanlarıkendisaflarınakatmayaçağıranvideolarınabaktığımızzaman, çokprofesyoneladetabir marketing şirketininelideğmiş, Holywoodvariyapımlarolduğunugörüyorsunuz. Medyaaraçlarınaçokönemveriyorlar.Sosyalmedyamücadeleninanaplatformuolmuşdurumda.Irak’ta el-Bilavikodadlı IŞİD muhasebecisiüstdüzeybirmilitanınınelegeçirilenbelgelerindengelirlerininönemlibirkısmınısosyalmedyaaraçlarınaayrıldığınıgörüyoruz…KimlikvehayattaanlamkurmaarayışınınyanındabuplatformlardayabancısavaşçılarınSuriyeveIrak’agitmelerinikolaylaştıran en güçlüfaktörünbirstrüktürolaraksavaşınmesajıvebunuiletendijitalmedyaaraçlarıolduğunainanıyorum.Yaptığımızaraştırmadageneldemikrovemakrogüvenlikleştirmeüzerindenişleyenikilibirdışlama/düşmanlaştırmastratejisininmilitandevşirmedeçoketkinolduğunugörüyoruz” şeklindekonuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Net Gaste | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0264) 278 54 50 | Faks : (0264) 278 54 50 | Haber Scripti: CM Bilişim